Dostawa

  • Dostawa zamówionych towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  • Dostawa towarów jest ograniczona do terenu objętego granicami Polski.
  • Dostawa odbywa się pod wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia adres / paczkomat.
  • Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego zamówienia przez Kupującego. Wyjątek stanowi dostawa paczkomatem InPost. Zamówienia o zwiększonej ilości produktów, które nie zmieszczą się do największej skrytki typu C, będą nadane automatycznie kurierem , który umożliwia również przekierowanie przesyłki do licznych punktów odbiorczych.
  • Koszty dostawy: Koszty dostawy podane są w sklepie www.bohemiansoul.pl. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.
  • Termin wysyłki towaru może się różnić, w zależności od zamówionego produktu i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Dla towarów dostępnych od ręki jest to do 5 dni roboczych. Dla towarów dostępnych na zamówienie jest to 30 dni roboczych.
  • Dowód zakupu wysyłamy drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-mail.
  • Uszkodzenia towaru powstałe podczas dostawy:
  1. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość sklep www.bohemiansoul.pl zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu, uprzejmie proszę o niezwłoczne zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i o kontakt ze sklepem. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla sklepu pomoc przy dochodzeniu własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
  2. W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi ze sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.