Formularz zwrotu

Formularz reklamacji

POLITYKA REKLAMACJI

Reklamacje

 • Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 602 552 353
 • Po opłaceniu kwoty pobrania (jeżeli taka opcja płatności jest dostępna) i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.
 • Po otrzymaniu pełnowartościowego towaru, Klient powinien zapoznać się z jego specyfikacją, przeznaczeniem oraz z wymogami dotyczącymi właściwego użytkowania, w tym np. pielęgnacji, prania, suszenia, prasowania, przechowywania ect., aby nie uszkodzić produktu.
 • Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:
 1. Prześlij produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta (jeżeli ma być inny niż ten, z którego została dokonana płatność), na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji) na adres: 40-820 Katowice, ul. Barlickiego 11a/28 , jako odbiorcę ujmując: Bohemian Soul – atelier by M. Marta Hajduk – Pawlica.
 2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki otrzymasz informację mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego, a jeśli to nie będzie możliwe, o czasie potrzebnym na jej rozpatrzenie.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, Bohemian Soul – atelier by M. zrekompensuje poniesione przez Ciebie koszty poprzez:
 • naprawę reklamowanego produktu,
 • lub przesłanie nowego egzemplarza produktu
 • lub zwrot pieniędzy.
 • Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, otrzymasz szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odesłany do Ciebie zostanie na koszt Bohemian Soul – atelier by M. reklamowany produkt.
 • W razie wątpliwości, proszę o kontakt pod adresem e-mail: sklep@bohemiansoul.com. Otrzymasz informację, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

POLITYKA ZWROTÓW

Zwrot produktów

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 • Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany. W przypadku braku oryginalnego opakowania, produkt należy zapakować tak, by towar dostarczony został w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
 • W sklepie Bohemian Soul – atelier by M. zwrotowi podlegają towary dostępne w stałej ofercie. Zwrotowi nie podlegają natomiast towary produkowane na indywidualne zamówienie oraz rękodzieła art.
 • Zwracany towar należy odesłać na adres 40-820 Katowice, ul. Barlickiego 11a/28.
 • Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:
 1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie wraz z całą jego zawartością na adres: 40-820 Katowice, ul. Barlickiego 11a/28, Bohemian Soul – atelier by M. Marta Hajduk - Pawlica
 2. Do zwracanego produktu należy obowiązkowo dołączyć formularz zwrotu(może być napisany odręcznie).
 3. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzony zostanie stan przekazanego/ych produktu/ów (czy nie nosi/szą śladów użytkowania, czy nie został/y uszkodzony/e lub zniszczony/e, czy też ubrudzony/e).
 • Jeżeli nie zostaną odnotowane przeciwwskazania, na numer konta w ciągu 14 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), otrzymasz na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny, produkt zostanie odesłany, pokrywając koszt przesyłki.

Wymiana produktów

 • Wiąże się z odstąpieniem konsumenta od umowy (czyt. zwrot produktów – zwrot dotyczy produktów z prawem zwrotu) oraz zawarciem nowej umowy ze sklepem w postaci złożenia odrębnego, nowego zamówienia.